Kundeservice 43 425 425 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her 90% vil anbefale DEKRA til andre


EU bevis

Et EU bevis er lovpligtig efteruddannelse, når man arbejder som enten lastbil- eller buschauffør.  DEKRA i Hillerød udbyder dette kursus som dagshold. Kurset varer fem dage i alt, og det består af forskellige moduler, som giver et spændende kursus tilsammen.

Se opstart for EU kvalifikationsbevis til bus- og lastbil her

Det er i EU bestemt, at efteruddannelsen skal tages minimum hvert 5. år, og at det drejer sig om fem dages kursus. Ved gennemførelse af denne efteruddannelse sikres det nemlig, at alle lastbil- og buschauffører på vejene er opdaterede på nye regler, sikkerhedsforhold og andre vigtige aspekter, som er afgørende at kende til, når ens arbejdsplads har fire hjul.

Garanti for kursusstart

Vælger du at tage dit EU bevis hos DEKRA i Hillerød, kan du være fuldstændig sikker på, at alle kurser bliver afholdt. Det betyder, at du kan vælge det kursus, som passer bedst ind i din og eventuelt din vognmands hverdag og samtidig være sikker på, at denne plan holder. Kurset udbydes både som dags- og weekendhold.

Alle kurser indledes med et obligatorisk modul med titlen EU-efteruddannelse for henholdsvis buschauffører og godschauffører.  Dette modul tager tre dage. Herefter er det forskelligt, hvordan kurserne er sammensat. Der er mulighed for undervisning i fire forskellige moduler med titlerne Køreteknik – vanskelige trafikale situationer, Køreteknik – ajourføring, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører samt Sikker adfærd – nul arbejdsulykker.

Engagerede undervisere

Når du tager et EU bevis hos DEKRA i Hillerød, er du med til at styrke dine egne kompetencer. Du vil efter kurset komme ud med en ny række af redskaber, som du kan bruge i din hverdag som chauffør. Hvad enten du arbejder som lastbil- eller buschauffør, eller netop nu er jobsøgende, vil du få en masse ny viden på kurset. Hos DEKRA sikrer vi den bedste undervisning med vores opdaterede undervisningsmateriale og vores dygtige undervisere. Hvert år har vi 35.000 kursister, og 9 ud af 10 vil anbefale vores kurser. Dette skyldes netop vores gode undervisere og deres undervisning.

På netop dette kursus vil du opleve en god blanding af teori og praksis. Det er netop på den måde, at du bedst får en række redskaber, som du let kan videreføre i dit arbejdes hverdag. Kurset et meget virkelighedstro, og du vil derfor blive udfordret i din læring.

Hvad skal du betale?

At tage et EU bevis hos DEKRA koster 124 kroner pr. kursusdag. Det vil sige, at den reelle kursuspris er 620 kroner. Herudover må du dog påregne at skulle betale et gebyr på 180 kroner til Trafikstyrelsen, som udsteder dit bevis. I denne sammenhæng er det vigtigt at pointere, at du skal have et gyldigt kørekort til enten bus eller lastbil, for at Trafikstyrelsen kan udstede dit EU bevis til dig.  Når du har fået beviset, skal det altid medbringes under kørsel. Hvis ikke du gør dette, kan du risikere at få en bøde af politiet.

Når du tager dit kursus hos DEKRA, har du mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde samt løntabsgodtgørelse på op til 860 kroner pr. dag. Vil du høre nærmere, så tøv endelig ikke med at kontakte os.


  • AMU-mål 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del, 2 dg, 248 kr.
  • AMU-mål 40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer, 2 dg, 248 kr.
  • AMU-mål 42903 Køreteknik ajourføring, 1 dg, 124 kr.
  • AMU-mål 40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører, 1 dg, 124 kr.
  • AMU-mål 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker, 1 dg, 124 kr.
  • AMU-mål 48616 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del, 2 dg, 248 kr.

Følgende gebyrer skal påregnes:

  • 1 x EU-Bevis á 155 kr. (til Trafikstyrelsen).

NB! Det er en betingelse for at udstede et EU-Bevis, at du har gyldigt kørekort til lastbil. EU-Beviset skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få bøde, hvis EU-Beviset ikke medbringes under kørsel.

Tal og priser gældende pr. 1.1.2019

43 425 425